CDC Việt Nam đã Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY mang đậm dấu ấn doanh nghiệp sự hài hòa trong từng không gian.

  • Diện tích: 350m2
  • Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà Quang Minh  – Khu Ngoại Giao Đoàn Hà nội

Xem ngay những hình ảnh thực tế của dự án CRYSTAL BAY