Địa chỉ : Tầng 2, 1A-A1 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội