IHCM là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về hệ thống quả trị nguồn nhân lực doanh nghiệp
Do nhu cầu mở rộng văn phòng làm việc và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ nhân viên công ty, IHCM đã tin tưởng và đồng ý CDC Việt Nam thiết kế văn phòng và thi công nội thất văn phòng công ty IHCM.